Svenssons Fastigheter
Marsgatan 4
591 32 Motala

0141 21 22 20 (används vid ej brådskande ärenden)

Telefontider:
Måndag 13.00 – 15.00
Torsdag 9.00 – 11.00
Övriga tider är tillgängligheten varierande.

Journr:
0730-976 177 (används vid brådskande ärenden, t.ex. vattenläckage)

info@svenssonsfastighet.se

Störningsjour:
010-470 52 22 (Securitas, vid ej fastighetstekniska störningar)